Psychoterapia jest procesem odkrywania, przy pomocy terapeuty, swoich zasobów, możliwości, potencjału i siły tak, żeby poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami, problemami czy kryzysem. Psychoterapia jest twórczym szukaniem rozwiązań, zaproszeniem do uważnego i bliskiego kontaktu z samym sobą, a jej celem jest poprawa jakości i komfortu życia.
Prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię. Pracuję z pacjentami indywidualnymi, parami oraz rodzinami.

W pracy psychoterapeutycznej wychodzę z założenia, że każda osoba jest wyjątkowa, a kluczem do udanej terapii jest dostosowanie strategii terapeutycznej do indywidualności Pacjenta. W każdej osobie, z którą pracuję, szukam indywidualnych zasobów i potencjału, które pomogą uzyskać pożądaną zmianę. Prowadząc psychoterapię jestem zorientowana na przyszłość i rozwój. Po mojej stronie leży stworzenie w terapii warunków niezbędnych do uzyskania pożądanej przez Pacjenta zmiany i motywowanie do dążenia do niej.

W swojej pracy stosuję standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pomagam osobom, które:  • mają obniżony nastrój, trudności w mobilizacji, zaburzenia depresyjne, odczuwają brak chęci do działania, a chcą odnaleźć w sobie energię, witalność i być bardziej aktywne
  • mają trudności z podejmowaniem decyzji, a chcą zmienić coś w ważnych obszarach swojego życia
  • przeżywają trudności w relacjach, a chcą doświadczać dobrych, bliskich i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi
  • doświadczają chronicznego stresu, a chcą przypomnieć sobie, jak doświadczać spokoju
  • przechodzą kryzys i chcą z niego wyjść w sposób konstruktywny
  • cierpią na zaburzenia odżywiania (kompulsywne objadanie się, otyłość o podłożu psychologicznym, bulimia), a chcą żeby jedzenie było po prostu jedzeniem
  • cierpią na zaburzenia lękowe, nerwicowe, psychosomatyczne, a chcą czuć się zdrowe i szczęśliwe.